fbpx

Nyereményjáték szabályzat

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

(“Játék”) szervezője a Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Fári u. 28. adószáma: 19560117-2-06, országos azonosítója: 0600/60107/2008/2300002579664 (“Szervező”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékban az a 16. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:

2.1. A Facebook.com közösségi oldal regisztrált tagja;

2.2. Teljesíti a felhívásban szereplő feladatot az adott határidő lejártáig. A Játékban való részvétellel elfogadja annak felhasználási feltételeit, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (Facebook név, Facebook ID) játékkal összefüggő kezeléséhez.

2.3. A játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook profilokkal, nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosnak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanusító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak.

2.4. A 18 éven aluli személyeknek nyertesség esetén egy nyilatkozatot kell bemutatniuk, amiben a törvényes képviselő/gyám írásos formában jóváhagyja a játékban való részvételt és a nyeremény átvételét, amennyiben ez szükséges vegye fel velünk a kapcsolatot és küldünk egy nyilatkozat mintát. A nyilatkozatot nyerés esetén be kell mutatni, különben a nyeremény nem vehető át.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

Játék 2023.03.18-től 2023.03.29. 23:59 óráig tart. A nyerteseket 2023.03.30-án sorsoljuk ki.

4. NYEREMÉNYEK

4.1. A játék során 1 Játékos 1 alkalommal nyerhet. A főnyeremények az alábbiak:

  • 1 db JBL Charge 3 hordozható bluetooth hangfal
  • 1 db 30.000 Ft-os vásárlási utalvány
  • 1 db 20.000 Ft-os vásárlási utalvány

4.2. A Játék végén összesen 3 Játékost fogunk kisorsolni . Az első kisorsolt Játékos megnyeri a JBL Charge 3 hordozható bluetooth hangfalat, a második játékos megnyeri a 30.000 Ft-os vásárlási utalványt, a harmadik kisorsolt játékos pedig megnyeri a 20.000 Ft-os vásárlási utalványt.

5. A JÁTÉK MENETE

5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2. A Szervező a Játék során a Facebook oldalán elérhetővé teszi a játék posztot, amely alá kommentben kell szavazni az általa legszebbnek vélt Kö.H.E. ház kódját, amely a weboldalon piros szöveggel van írva az alábbi linken:
https://kohehazak.hu/a-ko-h-e-legszebb-hazai-2022/

5.3. A játék végén a helyes választ adók közül a nyerteseket véletlenszerűen sorsoljuk ki.

6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A sorsolást követően a nyertesekkel felvesszük a kapcsolatot a Kö.H.E. hivatalos Facebook oldalán keresztül.

6.2. A főnyeremények átvétele személyesen vagy postai úton történik. (Csak Magyarország területén belülre postázzuk)

6.3. A nyeremény pénzre nem váltható.

7. ADÓZÁS

7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán se adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

8.1. A játékban a Szervező, illetve a munkatársai nem vehetnek részt.

8.2. A Szervező nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.

9. ADATVÉDELEM

9.1. A Játékban való részvétel és a Játékszabályban írt adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.

9.2. A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a Facebook semmilyen módon nem támogatja, felügyeli és ellenőrzi azt. A közzétett információ nem jut a Facebook birtokába. Bármilyen kérdés, megjegyzés vagy panasz a Szervezőkhöz továbbítható, és nem a Facebookhoz.

9.3. A hozzászólással a játékosok automatikusan elfogadják a Szervező adatkezelési tájékoztatóját (Adatkezelési szabályzat: https://kohehazak.hu/adatkezelesi-szabalyzat/ ).

****

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.